menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت كلینیك لاغری

پیشنهادات فروش


داروی لاغری منحصر به فرد گیاهی
این داروی معجزه گر به 2صورت وزن را كاهش میدهد: 1 – بی اشتها كردن : مهمترین عملكرد این دارو از بین بردن اشتها میباشد به طوری كه حداقل یك وعده غذا را كاملا حذف میكند ، بنابراین چون بهتر است شام حذف شود این داروی گیاهی باید چند ساعت قبل از زمان صرف شام استفاده شود تا اشتها كاملا از بین برود. ...
مکان: البرز
تولید کننده: شرکت كلین ...
قیمت: 390000
در دارو و مواد مصرفی

تماس با شرکت

داروی لاغری منحصر به فرد گیاهی
این داروی معجزه گر به 2صورت وزن را كاهش میدهد: 1 – بی اشتها كردن : مهمترین عملكرد این دارو از بین بردن اشتها میباشد به طوری كه حداقل یك وعده غذا را كاملا حذف میكند ، بنابراین چون بهتر است شام حذف شود این داروی گیاهی باید چند ساعت قبل از زمان صرف شام استفاده شود تا اشتها كاملا از بین برود. ...
مکان: البرز
تولید کننده: شرکت كلین ...
قیمت: 390000
در دارو و مواد مصرفی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید