menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت واحد لیان گیسو

پیشنهادات فروش


کود آلی بیولوژیک ورمی کمپوست
اهم خواص فیزیکی و شیمیایی کود آلی کرم عبارتند از: -1 سبک و فاقد هرگونه بو -2 عاری از علفهای هرز -3 حاوی میکروارگانیسم های هوازی مفید مانند ازتوباکتری ها -4 بالا بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی -5 دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن، روی، مس و منگنز B -6 دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر ویتامین ها بویژه ویتامین 12 ...
مکان: بوشهر
تولید کننده: شرکت واحد ...
قیمت: 6500
در سم و کود

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید