دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات موسسه حسابرسی تحلیلگران

پیشنهادات فروش
  • انجام امور مالی ومالیاتی وحسابرسی

    انجام خدمات حسابداری از ابتدا تا انتها - استقرار نیروی مالی مجرب - ارسال حسابرس برای جلوگیری از انحراف مالی به صورت توافقی - تهیه گزارشات مالی وحسابداری وحسابرسی - تحریر دفاتر قانونی -تنظیم اظهارنامه مالیاتی ودفاعیه از آن - دفاعیه از مالیات های ابراز شده وشرکت در کمیسون های مالیاتی - ودرنهایت گزارشات مالی برای بانکها موسسات وارگان ...

پیشنهادات خرید