دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت نوین فیلترسپاهان

پیشنهادات فروش
 • دستگاه تولید فیلترهوا

  ماشین در باره ما سازی نوین فیلترسپاهان از سال 1388 شروع به فعالیت تخصصی جهت ساخت و تولید دستگاههای فیلتر هوای اتومبیل نمود و موفق به اخذ مجوزتولیدی از وزارت صنعت معدن و تجارت با شماره پروانه 139 /133 گردید در این زمینه هدف اصلی این گروه تولیدی بالا بردن سطح کیفیت و ارتقاع عملکرددستگاههای تولیدی خود بوده به نحوی که برای اولین بار موفق ...

 • دستگاه چین کاغذ

  ماشین در باره ما سازی نوین فیلترسپاهان از سال 1388 شروع به فعالیت تخصصی جهت ساخت و تولید دستگاههای فیلتر هوای اتومبیل نمود و موفق به اخذ مجوزتولیدی از وزارت صنعت معدن و تجارت با شماره پروانه 139 /133 گردید در این زمینه هدف اصلی این گروه تولیدی بالا بردن سطح کیفیت و ارتقاع عملکرددستگاههای تولیدی خود بوده به نحوی که برای اولین بار موفق ...

 • دستگاه تمام اتوماتیک فیلتر هوا

  ماشین در باره ما سازی نوین فیلترسپاهان از سال 1388 شروع به فعالیت تخصصی جهت ساخت و تولید دستگاههای فیلتر هوای اتومبیل نمود و موفق به اخذ مجوزتولیدی از وزارت صنعت معدن و تجارت با شماره پروانه 139 /133 گردید در این زمینه هدف اصلی این گروه تولیدی بالا بردن سطح کیفیت و ارتقاع عملکرددستگاههای تولیدی خود بوده به نحوی که برای اولین بار موفق ...

 • مواداولیه فیلترهوای ماشین

  ماشین در باره ما سازی نوین فیلترسپاهان از سال 1388 شروع به فعالیت تخصصی جهت ساخت و تولید دستگاههای فیلتر هوای اتومبیل نمود و موفق به اخذ مجوزتولیدی از وزارت صنعت معدن و تجارت با شماره پروانه 139 /133 گردید در این زمینه هدف اصلی این گروه تولیدی بالا بردن سطح کیفیت و ارتقاع عملکرددستگاههای تولیدی خود بوده به نحوی که برای اولین بار موفق ...

 • دستگاه تولیدفیلترهوای ماشین

  ماشین در باره ما سازی نوین فیلترسپاهان از سال 1388 شروع به فعالیت تخصصی جهت ساخت و تولید دستگاههای فیلتر هوای اتومبیل نمود و موفق به اخذ مجوزتولیدی از وزارت صنعت معدن و تجارت با شماره پروانه 139 /133 گردید در این زمینه هدف اصلی این گروه تولیدی بالا بردن سطح کیفیت و ارتقاع عملکرددستگاههای تولیدی خود بوده به نحوی که برای اولین بار موفق ...

پیشنهادات خرید