دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت Hoda (hatefan e danesh o andisheh)

پیشنهادات فروش
  • طراحی نظامهای ارزیابی عملکرد

    یکی از مهمترین اشکالات نظامهای حقوق دستمزد سازمانها این است که پرداختها با عملکرد کارکنان انطباق ندارد یا اگر هم انطباق دارد تصورات کارکنان در این مورد منفی است. وجود یک نظام ارزیابی عملکرد صحیح و منطقی به بهبود چنین وضعیتی در سازمان کمک کرده و این وضعیت را به شکل قابل توجهی بهینه می نماید. داده های حاصل از یک نظام منطقی و صحیح ارز ...

پیشنهادات خرید