دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت سهامی بیمه ایران

پیشنهادات فروش
  • کلیه بیمه نامه ها

    کارشناسی ، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین بیمه نامه بدنه اتومبیل بصورت اقساط بیمه آتش سوزی ، زلزله ،سرقت ، انفجار ، طوفان و سیل ، مراکز صنعتی ، تجاری و مسکونی بیمه نامه مسئولیت کارفرما ، مدیران ، ساختمانی ، پزشکان و پیرا پزشکان بیمه حوادث انفرادی و گروهی بیمه نامه عمر و پس انداز ، زندگی ، بازنشتگی و ... ...

  • بیمه نامه

    کارشناسی ، مشاوره و صدور انواع بیمه نامه بیمه نامه شخص ثالث و سرنشین بیمه نامه بدنه اتومبیل بصورت اقساط بیمه آتش سوزی ، زلزله ،سرقت ، انفجار ، طوفان و سیل ، مراکز صنعتی ، تجاری و مسکونی بیمه نامه مسئولیت کارفرما ، مدیران ، ساختمانی ، پزشکان و پیرا پزشکان بیمه حوادث انفرادی و گروهی بیمه نامه عمر و پس انداز ، زندگی ، بازنشتگی و ... ...

پیشنهادات خرید