دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت فنی و مهندسی پویندگان فرانگر

محصولات و خدمات
  • Amtk , Axis , Ip camera , camera , Cctv

    گروه مهندسی پویندگان فرانگر ( Pioneer of Future Network ) به عنوان پیشگامان ارائه خدمات انفورماتیک و گسترش دهنده فناوری اطلاعات (IT) فعالیت خود را در سراسرکشور بطور تخصصی و حرفه ای عرضه مینماید و در جهت نیل به اهداف فوق، سرویس دهی سریع و مطمئن همراه با پشتیبانی وخدمات فنی مبتنی برتکنولوژی روز دنیا جهت ارائه راه حل جامع ( Total Solution)را از اهداف مه ...

  • Amtk , Axis , Ip camera , camera , Cctv

    گروه مهندسی پویندگان فرانگر ( Pioneer of Future Network ) به عنوان پیشگامان ارائه خدمات انفورماتیک و گسترش دهنده فناوری اطلاعات (IT) فعالیت خود را در سراسرکشور بطور تخصصی و حرفه ای عرضه مینماید و در جهت نیل به اهداف فوق، سرویس دهی سریع و مطمئن همراه با پشتیبانی وخدمات فنی مبتنی برتکنولوژی روز دنیا جهت ارائه راه حل جامع ( Total Solution)را از اهداف مه ...

  • Amtk , Axis , Ip camera , camera , Cctv

    گروه مهندسی پویندگان فرانگر ( Pioneer of Future Network ) به عنوان پیشگامان ارائه خدمات انفورماتیک و گسترش دهنده فناوری اطلاعات (IT) فعالیت خود را در سراسرکشور بطور تخصصی و حرفه ای عرضه مینماید و در جهت نیل به اهداف فوق، سرویس دهی سریع و مطمئن همراه با پشتیبانی وخدمات فنی مبتنی برتکنولوژی روز دنیا جهت ارائه راه حل جامع ( Total Solution)را از اهداف مه ...

محصولات و خدمات