menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت سدیدصنعت پارس

محصولات و خدمات
  • ابزارهای تراشکاری ، قالبسازی و اندازه گیریnc-cnc

    واردات ، تهیه و پخش ابزارهای براده برداری بورس ابزارهای NC-CNC کلت های فشنگی ISO-BT30-BT40-BT50 بیبی کلت ،ولدون فرزهای انگشتی کارباید و HSS خشن و پرداخت کوتاه و بلند فرزهای اینسرت خورضد ارتعاش و کارباید ،اندمیل،بال نویز،تیپ ردیوس کفترا شهای 15درجه25درجه 45درجه 90درجه فرزهای قلتکی دنباله ایزو و معمولی اینسرت خور اینسرتهای فرزRDMT-RPMT-RPHT-ADKT-ADMT-QP ...

  • ابزارهای تراشکاری ، قالبسازی و اندازه گیریnc-cnc

    واردات ، تهیه و پخش ابزارهای براده برداری بورس ابزارهای NC-CNC کلت های فشنگی ISO-BT30-BT40-BT50 بیبی کلت ،ولدون فرزهای انگشتی کارباید و HSS خشن و پرداخت کوتاه و بلند فرزهای اینسرت خورضد ارتعاش و کارباید ،اندمیل،بال نویز،تیپ ردیوس کفترا شهای 15درجه25درجه 45درجه 90درجه فرزهای قلتکی دنباله ایزو و معمولی اینسرت خور اینسرتهای فرزRDMT-RPMT-RPHT-ADKT-ADMT-QP ...

  • ابزارهای تراشکاری ، قالبسازی و اندازه گیریnc-cnc

    واردات ، تهیه و پخش ابزارهای براده برداری بورس ابزارهای NC-CNC کلت های فشنگی ISO-BT30-BT40-BT50 بیبی کلت ،ولدون فرزهای انگشتی کارباید و HSS خشن و پرداخت کوتاه و بلند فرزهای اینسرت خورضد ارتعاش و کارباید ،اندمیل،بال نویز،تیپ ردیوس کفترا شهای 15درجه25درجه 45درجه 90درجه فرزهای قلتکی دنباله ایزو و معمولی اینسرت خور اینسرتهای فرزRDMT-RPMT-RPHT-ADKT-ADMT-QP ...

محصولات و خدمات