دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت نیلوفام شرق

پیشنهادات فروش
  • LEVOLEAD و LEVOPE احیاکننده تا اتم آخر سرب

    استحصال سرب از خاک سرباره (مازاد) توسط مواد Levolead تا اتم آخر باقیمانده خاک سبک دورریز مشکی رنگ . استحصال سرب از خاک سرباره تصفیه سرب توسط مواد Levolead تا اتم آخر باقیمانده خاک سبک دورریز مشکی رنگ . استحصال سرب از خاک بک فیلتر توسط مواد Levope تا اتم آخر باقیمانده خاک سبک دورریز مشکی رنگ . استحصال سرب از باتری های فرسوده توسط مواد Levolead تا ات ...

پیشنهادات خرید