menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت نواندیشان ربات ساز

پیشنهادات فروش


ربات ساز
محصول کمک آموزشی ویژه بچه های 3 تا 7 سال در این پکیج بچه ها توانایی ساخت اشکال هندسی مثل : مربع، لوزی، مثلث، مستطیل، مکعب مربع و... را کسب می کنند آموزش زبان، آموزش فصل ها، اشکال هندسی، ساعت، تاحدودی ریاضی، آموزش شبانه روز و... را نیز به راحتی فرا خواهند گرفت. آموزش ساخت ربات به صورت کاملا مکانیکی که این ربات قابلیت حرکت نیز دارد یکی ا ...
مکان: خراسان رضوی
تولید کننده: شرکت نوان ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در ابزار آموزشی و کمک آموزشی

تماس با شرکت

ربات ساز(1)
محصول کمک آموزشی ویژه بچه های 3 تا 7 سال در این پکیج بچه ها توانایی ساخت اشکال هندسی مثل : مربع، لوزی، مثلث، مستطیل، مکعب مربع و... را کسب می کنند آموزش زبان، آموزش فصل ها، اشکال هندسی، ساعت، تاحدودی ریاضی، آموزش شبانه روز و... را نیز به راحتی فرا خواهند گرفت. آموزش ساخت ربات به صورت کاملا مکانیکی که این ربات قابلیت حرکت نیز دارد یکی ا ...
مکان: خراسان رضوی
تولید کننده: شرکت نوان ...
قیمت: 0
در اسباب‌بازی های آموزشی

تماس با شرکت

ربات ساز2
محصول کمک آموزشی ویژه بچه های 3 تا 7 سال در این پکیج بچه ها توانایی ساخت اشکال هندسی مثل : مربع، لوزی، مثلث، مستطیل، مکعب مربع و... را کسب می کنند آموزش زبان، آموزش فصل ها، اشکال هندسی، ساعت، تاحدودی ریاضی، آموزش شبانه روز و... را نیز به راحتی فرا خواهند گرفت. آموزش ساخت ربات به صورت کاملا مکانیکی که این ربات قابلیت حرکت نیز دارد یکی ا ...
مکان: خراسان رضوی
تولید کننده: شرکت نوان ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در اسباب‌بازی های الکترونیکی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید