دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت ماندگار سیستم

پیشنهادات فروش
 • نرم افزار حسابداری مالی

  امکانات نرم افزار حسابداری تعریف دو شرکت و یا بیشتر به منظور تهیه گزارشات تلفیقی برای شرکت های هم گروه. طبقه بندی حساب ها در هفت سطح گروه حساب ها، حساب های کل، حساب های معین، گروه حساب های تفصیل، حساب های تفصیل، گروه مراکز هزینه و مراکز هزینه. خارج کردن یک سند خاص از تمام گزارشات و برگرداندن آن ها پس از گزارش گیری (سند یادد ...

 • نرم افزار حسابداری مالی

  امکانات نرم افزار حسابداری تعریف دو شرکت و یا بیشتر به منظور تهیه گزارشات تلفیقی برای شرکت های هم گروه. طبقه بندی حساب ها در هفت سطح گروه حساب ها، حساب های کل، حساب های معین، گروه حساب های تفصیل، حساب های تفصیل، گروه مراکز هزینه و مراکز هزینه. خارج کردن یک سند خاص از تمام گزارشات و برگرداندن آن ها پس از گزارش گیری (سند یادد ...

 • نرم افزار حسابداری مالی

  امکانات نرم افزار حسابداری تعریف دو شرکت و یا بیشتر به منظور تهیه گزارشات تلفیقی برای شرکت های هم گروه. طبقه بندی حساب ها در هفت سطح گروه حساب ها، حساب های کل، حساب های معین، گروه حساب های تفصیل، حساب های تفصیل، گروه مراکز هزینه و مراکز هزینه. خارج کردن یک سند خاص از تمام گزارشات و برگرداندن آن ها پس از گزارش گیری (سند یادد ...

 • نرم افزار انبار

  کنترل موجودی ابتدا و انتهای دوره مقداری و ریالی انبارها. تهیه گزارش از موجودی کالاها در انبارهای مختلف، موجودی اول دوره کالاهای موجود در انبارها. تهیه گزارش از موجودی های انبارها بر اساس کالاها. ثبت رسیدهای موقت خرید داخلی و خارجی و انجام عملیات مربوطه قبل از ثبت رسید انبار. مشاهده اقلام موجود در رسیدهای موقت و تعیین تکلیف آن ها ...

پیشنهادات خرید