دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت خراسان لودر

پیشنهادات فروش
 • 09156113236سازنده بیل های عقب رومانی و فرگوسن مشهد

  سازنده و فروش تراکتور بیل عقب رومانی و فرگوسن موتور و گیربکس تازه تعمیر با لوازم درجه یک دارای بیل لودری عقب 4 جک با جکهای دوطرفه و توان3 تن فرمان تمام هیدرولیک حجم پاکت1. 2 متر مکعب ارتفاع بارگیری4. 5 الی 5 متر تمام سیستم‌ها هیدرولیک اروپایی می با شد(درجه یک) کلیه لوازم جکها اروپایی(درجه یک و به مدت یک سال ضمانت میباشد) بر روی این د ...

 • 09156113236سازنده بیل های عقب رومانی و فرگوسن مشهد

  موتور و گیربکس تازه تعمیر با لوازم درجه یک سازنده و فروش تراکتور بیل عقب رومانی و فرگوسن دارای بیل لودری عقب 4 جک با جکهای دوطرفه و توان3 تن فرمان تمام هیدرولیک حجم پاکت1. 2 متر مکعب ارتفاع بارگیری4. 5 الی 5 متر تمام سیستم‌ها هیدرولیک اروپایی می با شد(درجه یک) کلیه لوازم جکها اروپایی(درجه یک و به مدت یک سال ضمانت میباشد) بر روی این د ...

 • 09156113236سازنده بیل های عقب رومانی و فرگوسن مشهد

  سازنده و فروش تراکتور بیل عقب رومانی و فرگوسن موتور و گیربکس تازه تعمیر با لوازم درجه یک دارای بیل لودری عقب 4 جک با جکهای دوطرفه و توان3 تن فرمان تمام هیدرولیک حجم پاکت1. 2 متر مکعب ارتفاع بارگیری4. 5 الی 5 متر تمام سیستم‌ها هیدرولیک اروپایی می با شد(درجه یک) کلیه لوازم جکها اروپایی(درجه یک و به مدت یک سال ضمانت میباشد) بر روی این د ...

 • 09156113236سازنده بیل های عقب رومانی و فرگوسن مشهد

  سازنده و فروش تراکتور بیل عقب رومانی و فرگوسن موتور و گیربکس تازه تعمیر با لوازم درجه یک دارای بیل لودری عقب 4 جک با جکهای دوطرفه و توان3 تن فرمان تمام هیدرولیک حجم پاکت1. 2 متر مکعب ارتفاع بارگیری4. 5 الی 5 متر تمام سیستم‌ها هیدرولیک اروپایی می با شد(درجه یک) کلیه لوازم جکها اروپایی(درجه یک و به مدت یک سال ضمانت میباشد) بر روی این د ...

 • 09156113236سازنده بیل های عقب رومانی و فرگوسن مشهد

  سازنده و فروش تراکتور بیل عقب رومانی و فرگوسن موتور و گیربکس تازه تعمیر با لوازم درجه یک دارای بیل لودری عقب 4 جک با جکهای دوطرفه و توان3 تن فرمان تمام هیدرولیک حجم پاکت1. 2 متر مکعب ارتفاع بارگیری4. 5 الی 5 متر تمام سیستم‌ها هیدرولیک اروپایی می با شد(درجه یک) کلیه لوازم جکها اروپایی(درجه یک و به مدت یک سال ضمانت میباشد) بر روی این د ...

پیشنهادات خرید