menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت میراث زمین شناختی خاورمیانه

پیشنهادات فروش


دوره آموزش راهنمایان زمین گردشگری (ژئوتورگاید)
دوره آموزشی راهنمایان زمین گردشگری یکی از دوره های کوتاه مدت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. در این دوره، فراگیران علاوه بر واحدهای تئوری با حضور در تورکارگاه های آموزشی به طور عملی نیز با میراث زمین شناختی و پدیده های زمین شناسی ایران آشنا شده و به درکی جامع و منطقی نسبت به ظرفیتهای ژئوتوریسم کشور خواهند رسید. فراگ ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت میرا ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید