دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات حامد افشارمهر

پیشنهادات فروش
  • مدرسه تخصصی کارآموزی گردشگری و هتل داری

    مدرسه تخصصی کارآموزی گردشگری و هتل داری موسسه بین المللی توسعه پایدار گردشگری علم و فرهنگ یک مجموعه غیرانتفاعی، است که به دانشگاه علم و فرهنگ وابسته است و با هدف توسعه پایدار گردشگری در فرآیند مدیریت و برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با گردشگری و هتل داری، مدیریت مقاصد گردشگری، پژوهش، آموزش و گردشگری سلامت در حوزه ملی و بین الملل ...

پیشنهادات خرید