دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات بیمه ایران کد7103

پیشنهادات فروش
  • مشاوره و صدور انواع بیمه نامه

    صدور انواع بیمه نامهای ثالث ،بدنه،آتش سوزی،انواع بیمه نامه های مسئولیت ومهندسی ،بیمه زندگی مان،باربری صاداراتی ووراداتی ،بیمه مسافرتی ورودی به کشور(ایرها) وخروجی ازکشور(اواسان) صدور انواع بیمه نامه ها بصورت اقساط بدون کارمزد . بیمه عمر بیمه ایران با نام (مان) از انواع بیمه زندگی میباشد که با سود روز شمار و با انواع پوشش های فوت ( ...

  • بیمه ایران

    مشاوره وصدور انواع بیمه نامه مسئولیت ،حریق ،باربری،ثالث وبدنه ،بیمه های عمروپس انداز،بیمه نامه مسافرتی ورودی به کشور (ایرها) وبیمه مسافران عازم به خارج ازکشور (اواسان) صدور انواع بیمه نامه ها بصورت اقساط بدون کارمزد .

  • بیمه عمربیمه ایران (مان )

    بیمه عمر بیمه ایران با نام (مان) از انواع بیمه زندگی میباشد که با سود روز شمار و با انواع پوشش های فوت (عادی ،حوادث )،نقص عضو، از کارافتادگی ،مستمری باز ماندگی وپوشش امراض خاص وسرطان را دارامیباشد حق بیمه بیمه نامه فوق بصورت ماهانه 3 و4و6 ماه یکبارویا سالانه قابل پرداخت میباشد خرید این نوع بیمه برای بیمه گذاران یک نوع توفیق اجباری ب ...

پیشنهادات خرید