دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات محمدصالح احمدی

پیشنهادات فروش
  • نیروگاه

    شریک سرمایه گذار برای تکنولوژی نیروگاه برای ساخت نمونه نیمه صنعتی ، مستندسازی دانش فنی و ثبت تکنولوژی انرژی مکانیکی بر پایه قوانین نیوتن به یک شریک سرمایه گذار نیاز دارم . آزمایشات و نمونه سازی اجزاء بر روی این طرح انجام گردیده . طرح ساختار نیمه صنعتی و نیز مدل ریاضی طرح تهیه و تدوین گردید . کاربرد این طرح ، تولید انرژی مکانیکی ن ...

پیشنهادات خرید