دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات موسسه داد پویان

پیشنهادات فروش
  • تدوین قرار دادهای تجاری بین الملل

    موسسه حقوقی و داوری بین المللی «دادپویان حامی» موسسه ای خصوصی و مستقل است که تحت شماره 28269 در دفتر ثبت موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران است . این موسسه در جهت ارتقاء سطح کیفی مدیریت حقوقی در حوزه های مهندسی، عمرانی، پیمانکاری، بازرگانی، اقتصادی و سایر حوزه های مرتبط، با رعایت اصول تخصصی و حرفه ای و از طریق ...

پیشنهادات خرید