دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت مهندسین پالود صنعت نیکان

پیشنهادات فروش
 • پکیج تصفیه فاضلاب

  با توسعه شهرها و افزایش جمعیت آن ها و گسترش صنایع ، روز به روز بر اهمیت کنترل آلودگی محیط زیست افزوده می شود . فاضلاب ها یکی از عوامل آلودگی محیط زیست ، ماحصل فعالیت های انسان و صنایع هستند که بسته به منبه تولید ، دارا ی کیفیت و محتوای متفاوت مواد آلی و معدنی و محلول و معلق ... می باشد . آنها باید قبل از تخلیه به طریق بهداشتی جمع آوری و ...

 • پکیج تصفیه پساب قالیشویی

  روش انعقاد و لخته سازی الکتریکی بر اساس اعمال جریان الکتریکی به فاضلاب برای تصفیه و انعقاد بدون افزودن مواد منعقد کننده صورت می گیرد . روش ECF قادر به حذف ذرات معلق با کمترین لجن را دارا می باشد . ECF شامل قطعات فلزی که الکترود نامیده می شود و به صورت منظم و مشخصی درون فاضلاب قرار میگیرند ، با استفاده از اصل الکتروشیمی ، الکترود کاتد اک ...

 • پکیج تصفیه پساب کارواش

  روش انعقاد و لخته سازی الکتریکی بر اساس اعمال جریان الکتریکی به فاضلاب برای تصفیه و انعقاد بدون افزودن مواد منعقد کننده صورت می گیرد . روش ECF قادر به حذف ذرات معلق با کمترین لجن را دارا می باشد . ECF شامل قطعات فلزی که الکترود نامیده می شود و به صورت منظم و مشخصی درون فاضلاب قرار میگیرند ، با استفاده از اصل الکتروشیمی ، الکترود کاتد اک ...

 • پکیج تصفیه پساب آبکاری

  روش انعقاد و لخته سازی الکتریکی بر اساس اعمال جریان الکتریکی به فاضلاب برای تصفیه و انعقاد بدون افزودن مواد منعقد کننده صورت می گیرد . روش ECF قادر به حذف ذرات معلق با کمترین لجن را دارا می باشد . ECF شامل قطعات فلزی که الکترود نامیده می شود و به صورت منظم و مشخصی درون فاضلاب قرار میگیرند ، با استفاده از اصل الکتروشیمی ، الکترود کاتد اک ...

 • دیفیوزر هوادهی جاگر

  تامین و فروش دیفیوزر جاگر

پیشنهادات خرید