menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت رقم سازان

پیشنهادات فروش


نرم افزار حسابداری نسخه شرکتی
ماژول خرید -فروش -انبار-خزانه داری-حسابداری-اس ام اس-امکانات عمومی
مکان: آذربایجان شرقی
تولید کننده: شرکت رقم س ...
قیمت: 14000000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم افزار حسابداری پازار
در کنار نرم افزار حسابداری خود وب سایت و کاتالوگ آنلاین داشته باشید. کاربری آسان، تبلیغات و مدیریت وبسایت از طریق نرم افزار حسابداری پازار ،
مکان: آذربایجان شرقی
تولید کننده: شرکت رقم س ...
قیمت: 359000تومان
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید


نرم‌افزار حسابداری پا زار نسخه فروشگاهی
آنچه پا زار را متمایز کرده کاربری آسان آن میباشد به این صورت که مشتریان پا زار را با عنوان "بسیار آسان "یاد میکنند. آموزش اولیه نرم‌افزار بصورت رایگان میباشد این در حالیست که صاحب هر کسب و کاری بدون داشتن اطلاعات حسابداری و کامپیوتر بدون نیاز به آموزش می‌تواند کارهای خود را با نرم‌افزار انجام دهد کلیه عملیات در نرم‌افزار بصورت ا ...
مکان: آذربایجان شرقی
تولید کننده: شرکت رقم س ...
قیمت: 3590000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم‌افزار حسابداری پا زار نسخه فروشگاهی
آنچه پا زار را متمایز کرده کاربری آسان آن میباشد به این صورت که مشتریان پا زار را با عنوان "بسیار آسان "یاد میکنند. آموزش اولیه نرم‌افزار بصورت رایگان میباشد این در حالیست که صاحب هر کسب و کاری بدون داشتن اطلاعات حسابداری و کامپیوتر بدون نیاز به آموزش می‌تواند کارهای خود را با نرم‌افزار انجام دهد کلیه عملیات در نرم‌افزار بصورت ا ...
مکان: آذربایجان شرقی
تولید کننده: شرکت رقم س ...
قیمت: 3590000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم‌افزار حسابداری پا زار نسخه فروشگاهی
آنچه پا زار را متمایز کرده کاربری آسان آن میباشد به این صورت که مشتریان پا زار را با عنوان "بسیار آسان "یاد میکنند. آموزش اولیه نرم‌افزار بصورت رایگان میباشد این در حالیست که صاحب هر کسب و کاری بدون داشتن اطلاعات حسابداری و کامپیوتر بدون نیاز به آموزش می‌تواند کارهای خود را با نرم‌افزار انجام دهد کلیه عملیات در نرم‌افزار بصورت ا ...
مکان: آذربایجان شرقی
تولید کننده: شرکت رقم س ...
قیمت: 3590000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

نرم‌افزار حسابداری پا زار نسخه فروشگاهی
آنچه پا زار را متمایز کرده کاربری آسان آن میباشد به این صورت که مشتریان پا زار را با عنوان "بسیار آسان "یاد میکنند. آموزش اولیه نرم‌افزار بصورت رایگان میباشد این در حالیست که صاحب هر کسب و کاری بدون داشتن اطلاعات حسابداری و کامپیوتر بدون نیاز به آموزش می‌تواند کارهای خود را با نرم‌افزار انجام دهد کلیه عملیات در نرم‌افزار بصورت ا ...
مکان: آذربایجان شرقی
تولید کننده: شرکت رقم س ...
قیمت: 3590000
در نرم‌افزار

تماس با شرکت