menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت تامین خدمات حفاظت

پیشنهادات فروش


نماینده انحصاری تجهیزات اندازه گیری هلدپیک HOLDPEAK
نماینده انحصاری و فروش تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق هولدپیک HOLDPEAK در ایران این ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 17 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ در اﻣﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﺑﺰار دﻗﯿﻖ در ﻫﺸﺘﺎد ﮐﺸﻮر دﻧﯿـﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻤﺎن، آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺳﺘﺮاﻟﯿـﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌ ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت تامی ...
قیمت: لیست قیمت
در ابزار دقیق و اتوماسیون

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید