دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات خورشیدی Khorshidi

پیشنهادات فروش
  • مترجم تجاری

    با تجربه بیش از 16 سال بعنوان مترجم و مدیر امور بازرگانی در شرکت های تجاری معتبر اما ده خدمت در امور ترجمه و بازرگانی بین الملل و همراهی شما در سفرهای تجاریتان و موفقیت در اهداف تجاری شما می باشم. مترجم حرفه‌ای و آشنا به امور تجاری و بازرگانی بین الملل یک فاکتور مهم در موفقیت تجاری محسوب می‌شود.

  • مترجم تجاری

    با تجربه بیش از 16 سال بعنوان مترجم و مدیر امور بازرگانی در شرکت های تجاری معتبر اما ده خدمت در امور ترجمه و بازرگانی بین الملل و همراهی شما در سفرهای تجاریتان و موفقیت در اهداف تجاری شما می باشم. مترجم حرفه‌ای و آشنا به امور تجاری و بازرگانی بین الملل یک فاکتور مهم در موفقیت تجاری محسوب می‌شود.

پیشنهادات خرید