دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت SHAYAN SANAT

پیشنهادات فروش
  • بورس مته هایHSCO-HSS

    شایان صنعت بورس لوازم تراشکاری،قالبسازی واندازه گیری ،مته کبالت،مته کونیک،مته مرغک،مته خزینه،مته دوپله،گل پیچHSSمته TG,WOLF,VERKO,SOMTA,GUHRING مته کارباید،مته مرغک کارباید برقودستی،برقوماشینی،برقومتحرک،برقوکونیک فرزانگشتی،فرزفرم،فرزاره ای،پیشانی تراش،فرزغلطکی،فرز کارباید هلدرروتراشی،هلدرداخل تراشی،کفتراش،انگشتی الم ...

  • بورس لوازم تراشکاری و قالبسازی و اندازه‌گیری

    شایان صنعت بورس لوازم تراشکاری، قالبسازی و اندازه‌گیری ، مته کبالت، مته کو نیک، مته مرغک، مته خزینه، مته دو پله، گل پیچHSSمته TG, WOLF, VERKO, SOMTA, GUHRING مته کار باید، مته مرغک کار باید برقودستی، برقوماشینی، برقومتحرک، برقوکونیک فرز انگشتی، فرز فرم، فرز اره ای، پیشانی تراش، فرز غلطکی، فرز کار باید هلدرروتراشی، هلدرداخل تراشی، کفتراش، ...

  • کلت فشنگی

    شایان صنعت بورس لوازم تراشکاری،قالبسازی واندازه گیری ،مته کبالت،مته کونیک،مته مرغک،مته خزینه،مته دوپله،گل پیچHSSمته TG,WOLF,VERKO,SOMTA,GUHRING مته کارباید،مته مرغک کارباید برقودستی،برقوماشینی،برقومتحرک،برقوکونیک فرزانگشتی،فرزفرم،فرزاره ای،پیشانی تراش،فرزغلطکی،فرز کارباید هلدرروتراشی،هلدرداخل تراشی،کفتراش،انگشتی الماس خور،ب ...

پیشنهادات خرید