دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات علیرضا صاحب جمعی

پیشنهادات فروش
  • نانودراپ و اسپکتروفتومتر و میکروپلیت ریدر

    دستگاه EPOCH روش های خوانش: End point, Kinetic, Spectral scanning, Well area scanning اسکن طیفی نمونه های 2µl یا نمونه های موجود در میکروپلیت، کووت های استاندارد و یا کووت کوارتز BioCell(در صورت اضافه کردن Take3) تنوع میکروپلیت های قابل استفاده: میکروپلیت های 6، 12، 24، 48، 96، 384 خانه و پلیت چند حجمی Take3 وکووت قابلیت اندازه گیری حجم های مختلف با استفاده از پلیت Tak ...

پیشنهادات خرید