دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت شهاب

پیشنهادات فروش
  • سه هزارهکتارزمین سندشش دانگ

    سه هزارهکتارزمین دارای چهارحلقه چاه اب شیرین با مجوز210 لیتردرثانیه -تسطیح اساسی اراضی کشاورزی باغات ومزارع بمساحت بیش از1200 هکتار-استخرذخیره اب100/000 مترمکعب-کانال سیمانی انتقال اب باظرفیت انتقال400 لیتردرثانیه بطول3 کیلومتر-لوله گذاری پی وی سی وآزبست وپلی اتیلن به طول40 کیلومتر-شبکه زهکشی زیرزمینی وروبازجهت احیا1400 هکتارازاراضی تح ...

پیشنهادات خرید