دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت -

پیشنهادات فروش
  • فروش باغ سنوبر

    یک قطعه باغ سنوبر به متراژ3482متر با سند رسمی دادگستری، دارای بیش از 700اصله نهال سنوبر (بیشتر سنوبرها درزمستان سال86 کاشته شده اند) بافاصله بسیار نزدیک به ابتدای شهر بطوری که به راحتی میتوانید به خدمات شهری دسترسی داشته باشید. درحالی که فاصله بسیار کمی(کمتر از یک کیلومتر) تاابتدای شهر دارد، منظره ای بسیار زیاب داشته وهوایی بسیار متفا ...

  • فروش باغ سنوبر

    یک قطعه باغ سنوبر به متراژ3482متر با سند رسمی دادگستری، دارای بیش از 700اصله نهال سنوبر (بیشتر سنوبرها درزمستان سال86 کاشته شده اند) بافاصله بسیار نزدیک به ابتدای شهر بطوری که به راحتی میتوانید به خدمات شهری دسترسی داشته باشید. درحالی که فاصله بسیار کمی(کمتر از یک کیلومتر) تاابتدای شهر دارد، منظره ای بسیار زیاب داشته وهوایی بسیار متفا ...

پیشنهادات خرید