menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت -

پیشنهادات فروش


فروش باغ سنوبر
یک قطعه باغ سنوبر به متراژ3482متر با سند رسمی دادگستری، دارای بیش از 700اصله نهال سنوبر (بیشتر سنوبرها درزمستان سال86 کاشته شده اند) بافاصله بسیار نزدیک به ابتدای شهر بطوری که به راحتی میتوانید به خدمات شهری دسترسی داشته باشید. درحالی که فاصله بسیار کمی(کمتر از یک کیلومتر) تاابتدای شهر دارد، منظره ای بسیار زیاب داشته وهوایی بسیار متفا ...
مکان: مازندران
تولید کننده: شرکت -
قیمت: 1700000000 ریال
در محصولات کشاورزی

تماس با شرکت

فروش باغ سنوبر
یک قطعه باغ سنوبر به متراژ3482متر با سند رسمی دادگستری، دارای بیش از 700اصله نهال سنوبر (بیشتر سنوبرها درزمستان سال86 کاشته شده اند) بافاصله بسیار نزدیک به ابتدای شهر بطوری که به راحتی میتوانید به خدمات شهری دسترسی داشته باشید. درحالی که فاصله بسیار کمی(کمتر از یک کیلومتر) تاابتدای شهر دارد، منظره ای بسیار زیاب داشته وهوایی بسیار متفا ...
مکان:
تولید کننده: شرکت -
قیمت: 1700000000 ریال
در خدمات کشاورزی

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید