دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات سید رضا هاشمی

پیشنهادات فروش
  • انجام پروژه

    انجام پروژه های: - برنامه نویسی با نرم افزار متلب (MATLAB) - تحلیل المان محدود با نرم افزار Abaqus یا Ansys - کنترل فرایند آماری (SPC) - کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاه - تجزیه تحلیل سیستم های اندازه گیری(MSA) - تجزیه تحلیل های آماری به کمک نرم افزار MINITAB

پیشنهادات خرید