دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت نمایشگاه

پیشنهادات فروش
  • مترجم زبان روسی

    ترجم همزمان زبان روسی جهت همکاری با شرکت ها ، نهادها و بازرگانان محترم ترجمه کتبی متون فنی تخصصی تدریس خصوصی زبان روسی ترجمه متون ادبی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،مقالات علمی از روسی به فارسی و بالعکس اعزام مترجم همزمان بعنوان راهنمای توریستهای خارجی همراهی با بازرگانان و تجار جهت مترجمی در کشور های روس زبان تلگرام : 09131198 ...

  • مترجم زبان روسی

    ترجم همزمان زبان روسی جهت همکاری با شرکت ها ، نهادها و بازرگانان محترم ترجمه کتبی متون فنی تخصصی تدریس خصوصی زبان روسی ترجمه متون ادبی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،مقالات علمی از روسی به فارسی و بالعکس اعزام مترجم همزمان بعنوان راهنمای توریستهای خارجی همراهی با بازرگانان و تجار جهت مترجمی در کشور های روس زبان تلگرام : 09131198 ...

پیشنهادات خرید