دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت مرکز شنوایی سمعک وتعادل آوا

پیشنهادات فروش
  • مرکز شنوایی سمعک و تعادل آوا

    مرکز ارزیابی شنوایی و تعادل آوا از سال 1377 توسط علی بهزاد ادیولوژیست، تاسیس گردیده است. ارزیابی کامل سیستم شنوایی و تعادل انجام تست های الکتروفیزیولوژی ASSR ـ ECochG ـ ABR ـ VEMP انجام توانبخشی وستیبولار خدمات، ارائه، تجویز و تعمیر سمعک های نامرئی و پشت گوشی تهیه و عرضه قالب های ضد آب و ضد صوت ارزیابی شنوایی نوزادان info@clinicava.ir

پیشنهادات خرید