دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت ثبت نوین

پیشنهادات فروش
  • اخذ,ارتقاءوفروش رتبه های پیمانکاری

    مرکز تخصصی جهت انجام کلیه امور مربوط به ثبت شرکت ؛ اخذ ,ارتقاء و فروش رتبه های پیمانکاری . خرید و فروش رتبه های آماده تامین نیرو جهت اخذ رتبه های پیمانکاری سراسر کشور انجام امور مربوط به ساجات و اخذ گذر واژه ثبتت شرکت رتبه های آماده واگذاری : رتبه 5آب و ساختمان تهران 4 سال /2 سال ,رتبه 5 راه و ساختمان و ... صادقی 09190700058

پیشنهادات خرید