menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت طنین ستاره صبح

محصولات و خدمات
  • شرکت پرستاری -مراقبت

    خدمات پرستاری و مراقبتی طنین با شماره ثبت 301532 خدمات شرکت شامل : پرستاری ومراقبت از سالمند ، کودک وبیمار به صورت روزانه،شبانه وشبانه روزی درمنزل وبیمارستان بانیروهای آموزش دیده زیرنظرکارشناسان مجرب این رشته آماده عقدقراردادبامجوزرسمی 88843995 ----- 88843670 66565724 ----- 33305601 22610455 ----- 33301476

محصولات و خدمات