دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت TMBA

پیشنهادات فروش
  • دوره تکنیک های فروش به شرکت ها و سازمان ها

    ` به نام خداوند عشق و امید دوره آموزش تکنیک‌های فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها (با نگرش بازار ایران) ________________________________________ • مخاطبان دوره: کارشناسان فروش، مدیران فروش • محتوای دوره: 1. در فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها ما با مامور خرید صحبت می‌کنیم، در حالی که تصمیم‌گیری خرید در قسمتی دیگر مثل تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگا ...

  • دوره تکنیک های فروش به شرکت ها و سازمان ها

    ` به نام خداوند عشق و امید دوره آموزش تکنیک‌های فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها (با نگرش بازار ایران) ________________________________________ • مخاطبان دوره: کارشناسان فروش، مدیران فروش • محتوای دوره: 1. در فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها ما با مامور خرید صحبت می‌کنیم، در حالی که تصمیم‌گیری خرید در قسمتی دیگر مثل تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگا ...

پیشنهادات خرید