menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت TMBA

پیشنهادات فروش


دوره تکنیک های فروش به شرکت ها و سازمان ها
` به نام خداوند عشق و امید دوره آموزش تکنیک‌های فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها (با نگرش بازار ایران) ________________________________________ • مخاطبان دوره: کارشناسان فروش، مدیران فروش • محتوای دوره: 1. در فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها ما با مامور خرید صحبت می‌کنیم، در حالی که تصمیم‌گیری خرید در قسمتی دیگر مثل تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگا ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت TMBA
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

دوره تکنیک های فروش به شرکت ها و سازمان ها
` به نام خداوند عشق و امید دوره آموزش تکنیک‌های فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها (با نگرش بازار ایران) ________________________________________ • مخاطبان دوره: کارشناسان فروش، مدیران فروش • محتوای دوره: 1. در فروش به شرکت‌ها و سازمان‌ها ما با مامور خرید صحبت می‌کنیم، در حالی که تصمیم‌گیری خرید در قسمتی دیگر مثل تولید، کنترل کیفیت، آزمایشگا ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت TMBA
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در آموزش

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید