دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت levon.moeinit.ir

پیشنهادات فروش
 • ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۱ کاناله بدون شبکه

  ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۱ کاناله بدون شبکه دستگاه ضبط مکالمات تک کاناله کالرآیدی Levon: clean تعداد کانال: ۱ clean تعداد میکروفن: ۱ clean قابلبت اتصال : USB clean امکان ضبط مکالمات به‌صورت نامحدود بر روی کامپیوتر clean قابلیت ضبط بیش از ۲۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰ clean طول × عرض × ارتفاع (سانتیمتر): ۹ × ۹ × ۲٫۵ clean وزن (گرم) ...

 • ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۲ کانا له بدون شبکه

  ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۲ کانا له بدون شبکه دستگاه ضبط مکالمات دو کانا له کالرآیدی Levon: clean تعداد کانال: ۲ clean تعداد میکروفن: ۱ clean قابلبت اتصال: USB clean امکان ضبط مکالمات به‌صورت نامحدود بر روی کامپیوتر clean قابلیت ضبط بیش از ۴۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰ clean طول × عرض × ارتفاع(سانتی‌متر): ۱۲ × ۸٫۵ × ۲٫۵ clean وزن(گرم): ۱۸ ...

 • ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۴ کانا له با شبکه

  ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۴ کانا له با شبکه دستگاه ضبط مکالمات چهار کانا له کالرآیدی Levon: clean تعداد کانال: ۴ clean تعداد میکروفن: ۱ clean قابلبت اتصال: USB&LAN clean امکان ضبط مکالمات به‌صورت نامحدود بر روی کامپیوتر clean قابلیت ضبط بیش از ۴۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۸GB کلاس ۱۰ clean طول × عرض × ارتفاع(سانتی‌متر): ۱۳ × ۸٫۵ × ۲٫۵ clean وزن(گرم ...

 • ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۸ کاناله بدون شبکه

  ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۸ کاناله بدون شبکه دستگاه ضبط مکالمات هشت کاناله کالرآیدی Levon: clean تعداد کانال: ۸ clean تعداد میکروفن: ۲ clean قابلبت اتصال : USB clean امکان ضبط مکالمات به‌صورت نامحدود بر روی کامپیوتر clean قابلیت ضبط بیش از ۸۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۲ x 8GB کلاس ۱۰ clean طول × عرض × ارتفاع (سانتیمتر): ۱۳ × ۸٫۵ × ۵ clean وزن ...

 • ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۱۲ کاناله بدون شبکه

  ضبط مکالمات تلفن و بیسیم ۱۲ کاناله بدون شبکه دستگاه ضبط مکالمات دوازده کاناله کالرآیدی Levon: clean تعداد کانال: ۱۲ clean تعداد میکروفن: ۳ clean قابلبت اتصال : USB clean امکان ضبط مکالمات به‌صورت نامحدود بر روی کامپیوتر clean قابلیت ضبط بیش از ۱,۲۰۰ ساعت مکالمه بر روی کارت حافظه ۳ x 8GB کلاس ۱۰ clean طول × عرض × ارتفاع (سانتیمتر): ۱۳ × ۸٫۵ × ۱۰ ...

پیشنهادات خرید