menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت امیر

پیشنهادات فروش


زمین دامداری گلخانه در پیشوا
زمین به مساحت 3 هکتار که شامل 2000 متر مربع دامداری دارای برق گاز و پروانه 4000 متر مربع گلخانه دارای ابرق گاز و پروانه 300 متر مربع انبار دارای سند 6 دانگ دارای 4 اتاق
مکان:
تولید کننده: شرکت امیر
قیمت: 2100000000
در متفرقه

تماس با شرکت

زمین دامداری گلخانه در پیشوا
زمین به مساحت 3 هکتار که شامل 2000 متر مربع دامداری دارای برق گاز و پروانه 4000 متر مربع گلخانه دارای ابرق گاز و پروانه 300 متر مربع انبار دارای سند 6 دانگ دارای 4 اتاق
مکان:
تولید کننده: شرکت امیر
قیمت: 2100000000
در متفرقه

تماس با شرکت

زمین دامداری گلخانه در پیشوا
زمین به مساحت 3 هکتار که شامل 2000 متر مربع دامداری دارای برق گاز و پروانه 4000 متر مربع گلخانه دارای ابرق گاز و پروانه 300 متر مربع انبار دارای سند 6 دانگ دارای 4 اتاق
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت امیر
قیمت: 2100000000
در آبیاری مکانیزه

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید