دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت azizi

محصولات و خدمات
  • مترجم روسی در قراقستان

    مترجم لسان روسی به فارسی و بلعکس با تجربه کاری 6 ساله در قزاقستان اشنایی با شرکت ها و بازرهای قزاقستان.. رهنمای شهری و نماینده گی های رسمی شرکت های ایرانی در قراقستان اماده هر نوع همکاری با شرکت ها...شماره تماس:77083508516+ واتسپ:77783520524+ ایمل:shaheedazizi@gmail.com

محصولات و خدمات