menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت کارتوگرافی

پیشنهادات فروش


انجام کلیه امور خدمات کارتوگرافی
انجام کلیه امور خدمات کارتوگرافی نقشه های فتوگرامتری 1/500 - 1/1000 - 1/2000 ترسیم و کارتوگرافی نقشه های زمینی جنرالیزه نقشه ها و تبدیل مقیاس 1/10000 - 1/25000 تهیه نقشه های ثبتی و ماده 147 عرصه سازی و پارسل بندی GIS-READY ارتوفتو دیجیتایز کردن نقشه های قدیمی فروش نقشه 1/2000 (اکثر مناطق موجود است) 09125477561
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت کارت ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در پیمانکاری

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید