دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت آمیژه مواد آسیا

پیشنهادات فروش
  • پترولیوم کک

    پترولیوم کک ماده ای از جنس اغلب کربن استخراج شده از نفت سنگین ، گازو ئیل و..میباشد که در فرایندی پس از استخراج از نفت و گازوئیل به کک سبز تبدیل و نفت وگازوئیل سبک تحویل داده به پالایشگاه شده وگرین کک پس از کلسینه شدن به کربن یا گرافیت گرانول تبدیل تا در کوره های ذوب قابل استفاده گردد .تعیین کننده ارزش گرافیت برای کارهای متفاوت را س ...

  • پترولیوم کک

    پترولیوم کک ماده ای از جنس اغلب کربن استخراج شده از نفت سنگین ، گازو ئیل و..میباشد که در فرایندی پس از استخراج از نفت و گازوئیل به کک سبز تبدیل و نفت وگازوئیل سبک تحویل داده به پالایشگاه شده وگرین کک پس از کلسینه شدن به کربن یا گرافیت گرانول تبدیل تا در کوره های ذوب قابل استفاده گردد .تعیین کننده ارزش گرافیت برای کارهای متفاوت را س ...

پیشنهادات خرید