menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت امانی

پیشنهادات فروش


بسته آموزشی ارشد حسابداری
سری کامل منابع کنکور ارشد رشته حسابداری سنجش تکمیلی سال 1390 *بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری* کتابهای استاندارد و برتر آموزشی ، شامل نکات کلیدی و تستهای طبقه بندی شده سالهای گذشته کلیه سرفصلهای کنکور ارشد حسابداری : آمار و ریاضی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، حسابرسی و زبان انگلیسی و CD چند رسانه ای زبان عمومی و تخصص ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت امان ...
قیمت: 120،000 تومان
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

بسته آموزشی ارشد حسابداری
سری کامل منابع کنکور ارشد رشته حسابداری سنجش تکمیلی سال 1390 *بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری* کتابهای استاندارد و برتر آموزشی ، شامل نکات کلیدی و تستهای طبقه بندی شده سالهای گذشته کلیه سرفصلهای کنکور ارشد حسابداری : آمار و ریاضی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، حسابرسی و زبان انگلیسی و CD چند رسانه ای زبان عمومی و تخصص ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت امان ...
قیمت: 120،000 تومان
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

بسته آموزشی ارشد حسابداری
سری کامل منابع کنکور ارشد رشته حسابداری سنجش تکمیلی سال 1390 *بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری* کتابهای استاندارد و برتر آموزشی ، شامل نکات کلیدی و تستهای طبقه بندی شده سالهای گذشته کلیه سرفصلهای کنکور ارشد حسابداری : آمار و ریاضی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، حسابرسی و زبان انگلیسی و CD چند رسانه ای زبان عمومی و تخصص ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت امان ...
قیمت: 120،000 تومان
در نرم‌افزار

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید