دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت امانی

پیشنهادات فروش
  • بسته آموزشی ارشد حسابداری

    سری کامل منابع کنکور ارشد رشته حسابداری سنجش تکمیلی سال 1390 *بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری* کتابهای استاندارد و برتر آموزشی ، شامل نکات کلیدی و تستهای طبقه بندی شده سالهای گذشته کلیه سرفصلهای کنکور ارشد حسابداری : آمار و ریاضی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، حسابرسی و زبان انگلیسی و CD چند رسانه ای زبان عمومی و تخصص ...

  • بسته آموزشی ارشد حسابداری

    سری کامل منابع کنکور ارشد رشته حسابداری سنجش تکمیلی سال 1390 *بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری* کتابهای استاندارد و برتر آموزشی ، شامل نکات کلیدی و تستهای طبقه بندی شده سالهای گذشته کلیه سرفصلهای کنکور ارشد حسابداری : آمار و ریاضی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، حسابرسی و زبان انگلیسی و CD چند رسانه ای زبان عمومی و تخصص ...

  • بسته آموزشی ارشد حسابداری

    سری کامل منابع کنکور ارشد رشته حسابداری سنجش تکمیلی سال 1390 *بسته آموزشی کارشناسی ارشد رشته حسابداری* کتابهای استاندارد و برتر آموزشی ، شامل نکات کلیدی و تستهای طبقه بندی شده سالهای گذشته کلیه سرفصلهای کنکور ارشد حسابداری : آمار و ریاضی ، حسابداری صنعتی ، حسابداری مالی ، حسابرسی و زبان انگلیسی و CD چند رسانه ای زبان عمومی و تخصص ...

پیشنهادات خرید