دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت بهینه سازان ابتکار آزما

محصولات و خدمات
  • برق واتوماسیون ، تست و راه اندازی ، طراحی مشاوره و اجرا

    شرکت بهینه سازان ابتکار آزما ارائه دهنده خدمات : برق و اتوماسیون تست و راه اندازی کارخانجات و مراکز صنعتی مشاوره طراحی و ساخت تابلو برق و پنل های کنترلی ساخت تجهیزات رباتیک ساخت تجهیزات اندازه گیری لیزری PLc اصلاح و بهینه سازی ساختار صنایع تامین تجهیزات برق و اندازه گیری ساخت تجهیزات اندازه گیری مطابق با نیاز صنای ...

  • برق واتوماسیون ، تست و راه اندازی ، طراحی مشاوره و اجرا

    شرکت بهینه سازان ابتکار آزما ارائه دهنده خدمات : برق و اتوماسیون تست و راه اندازی کارخانجات و مراکز صنعتی مشاوره طراحی و ساخت تابلو برق و پنل های کنترلی ساخت تجهیزات رباتیک ساخت تجهیزات اندازه گیری لیزری PLc اصلاح و بهینه سازی ساختار صنایع تامین تجهیزات برق و اندازه گیری ساخت تجهیزات اندازه گیری مطابق با نیاز صنای ...

  • برق واتوماسیون ، تست و راه اندازی ، طراحی مشاوره و اجرا

    شرکت بهینه سازان ابتکار آزما ارائه دهنده خدمات : برق و اتوماسیون تست و راه اندازی کارخانجات و مراکز صنعتی مشاوره طراحی و ساخت تابلو برق و پنل های کنترلی ساخت تجهیزات رباتیک ساخت تجهیزات اندازه گیری لیزری PLc اصلاح و بهینه سازی ساختار صنایع تامین تجهیزات برق و اندازه گیری ساخت تجهیزات اندازه گیری مطابق با نیاز صنای ...

محصولات و خدمات