menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت دانلود رایگان منابع زبان msrt

محصولات و خدمات
  • دانلود رایگان منابع جدیدآزمون زبان وزارت علوم msrt در سا

    لینک دانلود: http://pajhoheshi.lel.ir/ http://msrt.lel.ir تغییرات عمده ای که امسال در سوالات آزمون msrt رخ داده است قبولی در این آزمون و دستیابی به نمره 60 را تا حدودی سخت و دور از تصور نموده است. کارشناسان زبان ما با حضور مستمر در آزمون های ماهانه MSRT و دستیابی به سوالات واقعی آزمون و تجزیه و تحلیل سوالات آزمون msrt بصورت ماهانه، جدیدترین و اصلی تری ...

محصولات و خدمات