دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت فنی مهندسی طراحان قائم راه گسر

پیشنهادات فروش
  • انجام پروژه های نقشه برداری

    انجام پروژه های: مساحی و تفکیک اراضی مسکونی و کشاورزی. UTM سازی نقشه ملک و اراضی فاقد سند جهت صدور سند ماده 147. شبکه بندی و تسطیح و زهکشی و آبیاری مزارع کشاورزی. مسیر انتقال نیرو و راهسازی.محاسبات احجام خاکبرداری و خاکریزی پیاده سازی فونداسیون و آکس ستون و گودبرداری. آموزش تجهیزات و نرم افزارهای تخصصی نقشه برداری. انجام پر ...

پیشنهادات خرید