دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات ًکبیری-کارن

پیشنهادات فروش
پیشنهادات خرید
  • نیاز به سرمایه گذار

    تولید وفروش یخچال فریزر نفتی و گازی به دلیل استقبال بی نظیر قصد تولید انبوه داریم و نیاز به سرمایه گذار مطمئن ومعتیر داریم و سوداوری بی نظیر وکم نظیر به دلیل نداشتن هزینه برق و مصرف پنج ریالی گاز و نفت و نیاز در مناطق خاص