menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های موسسه آموزش عالی آزاد خردمند

پیشنهادات فروش


آموزش متره برآورد و دوره های تخصصی عمران و معماری(موسسه آموزش عالی  آزاد خردمند)
موسسه آموزش عالی آزاد خردمند دوره های تخصصی و کارگاهی ذیل را ویژه مهندسین عمران و معماری با شهریه مناسب برگزار می نماید (ویژه بازار کار و استخدام) : -دوره جامع متره و برآورد (صورت وضعیت نویسی،تعدیل و تاخیرات،فهرست بهاء و ...) -آموزش نرم افزارهای تدبیر و تکسا -شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه های عمرانی -ایمنی و بهداشت در پروژه ...
مکان: تهران
تولید کننده: موسسه آمو ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در مشاوره و طراحی

تماس با شرکت

آموزش متره برآورد و دوره های تخصصی عمران و معماری(موسسه آموزش عالی  آزاد خردمند)
موسسه آموزش عالی آزاد خردمند دوره های تخصصی و کارگاهی ذیل را ویژه مهندسین عمران و معماری با شهریه مناسب برگزار می نماید (ویژه بازار کار و استخدام) : -دوره جامع متره و برآورد (صورت وضعیت نویسی،تعدیل و تاخیرات،فهرست بهاء و ...) -آموزش نرم افزارهای تدبیر و تکسا -شرایط عمومی و خصوصی پیمان در پروژه های عمرانی -ایمنی و بهداشت در پروژه ...
مکان:
تولید کننده: موسسه آمو ...
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در مشاوره

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید