دسته‌بندی‌ها

همه محصولات و خدمات شرکت مهر آب بهشت

پیشنهادات فروش
  • آب معدنی دی دی (مهرآب بهشت)

    فروش آب معدنی دی دی در تهران و شهرستانها مراقبت از جامعه ، بزرگترین مسئولیت هر یک از ماست.مجموعه مهرآب بهشت(دی دی واتر) کلیه درآمد حاصل از فروش محصولات را در سه مسیر برای اعطلای فرهنگ ،مسئولیت اجتماعی و تعهد به جامعه برای ساختن بهترین ها سرمایه گذاری می کند:  مسیر سبز: سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست و جلوگیری از آلودگی دنیای سبز ...

پیشنهادات خرید