menu دسته‌بندی‌ها

تمام آگهی های شرکت SIRCATENE

پیشنهادات فروش


زنجیر اسکراپر
شرکت زنجیرسازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیرهای صنعتی (دارای بوش و پین و لینک و رولر) اعم از زنجیر الواتور ، زنجیر کانوایر ، زنجیر نوار نقاله ، زنجیر اسکراپر ، زنجیر غلتکی ، زنجیر ریکلایمر ، زنجیر آپرون ، زنجیر پله برقی ، زنجیر آسانسور و Slat Conveyor , Transmission Chain , Cross Bar Conveyor , Plain Chain , ... و چرخ زنجیرهای مرب ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

زنجیر ریکلایمر
شرکت زنجیرسازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیرهای صنعتی (دارای بوش و پین و لینک و رولر) اعم از زنجیر الواتور ، زنجیر کانوایر ، زنجیر نوار نقاله ، زنجیر اسکراپر ، زنجیر غلتکی ، زنجیر ریکلایمر ، زنجیر آپرون ، زنجیر پله برقی ، زنجیر آسانسور و Slat Conveyor , Transmission Chain , Cross Bar Conveyor , Plain Chain , ... و چرخ زنجیرهای مرب ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

زنجیر غلتکی
شرکت زنجیرسازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیرهای صنعتی (دارای بوش و پین و لینک و رولر) اعم از زنجیر الواتور ، زنجیر کانوایر ، زنجیر نوار نقاله ، زنجیر اسکراپر ، زنجیر غلتکی ، زنجیر ریکلایمر ، زنجیر آپرون ، زنجیر پله برقی ، زنجیر آسانسور و Slat Conveyor , Transmission Chain , Cross Bar Conveyor , Plain Chain , ... و چرخ زنجیرهای مرب ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: 0
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

زنجیر الواتور
شرکت زنجیرسازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیرهای صنعتی (دارای بوش و پین و لینک و رولر) اعم از زنجیر الواتور ، زنجیر کانوایر ، زنجیر نوار نقاله ، زنجیر اسکراپر ، زنجیر غلتکی ، زنجیر ریکلایمر ، زنجیر آپرون ، زنجیر پله برقی ، زنجیر آسانسور و Slat Conveyor , Transmission Chain , Cross Bar Conveyor , Plain Chain , ... و چرخ زنجیرهای مرب ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: 0
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

زنجیر صنعتی
شرکت زنجیر سازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیرهای صنعتی(دارای بوش و پین و لینک و رو لر)اعم از زنجیر الواتور، زنجیر کانوایر، زنجیر نوار نقاله، زنجیر اسکراپر، زنجیر غلتکی، زنجیر ریکلایمر، زنجیر آپرون، زنجیر پله برقی، زنجیر آسانسور و Slat Conveyor, Transmission Chain, Cross Bar Conveyor, Plain Chain, . . . و چرخ زنجیرهای مربوط با آ ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

زنجیر کانوایر
شرکت زنجیرسازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیر کانوایر و چرخ زنجیرهای مربوط با آنها در اروپا میباشد که تولیدات آن به پنج قاره جهان به بیش از هشتاد کشور و از جمله به ایران صادر میگردد. زنجیرهای صنعتی فوق الذکر بر اساس استانداردهای بین المللی از جمله DIN , ISO , JIS , ASTM و یا بر اساس سفارش و مشخصات مورد نظر ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: 0
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

زنجیر نوار نقاله
شرکت زنجیرسازی SIRCATENE ایتالیا یکی از بزرگترین و معتبرترین کارخانجات تولید زنجیر نوار نقاله و چرخ زنجیرهای مربوط با آنها در اروپا میباشد که تولیدات آن به پنج قاره جهان به بیش از هشتاد کشور و از جمله به ایران صادر میگردد. زنجیرهای صنعتی فوق الذکر بر اساس استانداردهای بین المللی از جمله DIN , ISO , JIS , ASTM و یا بر اساس سفارش و مشخصات مورد ن ...
مکان: تهران
تولید کننده: شرکت SIRCATENE
قیمت: قیمتی ثبت نشده
در ابزار و یراق

تماس با شرکت

پیشنهادات خرید