دسته‌بندی‌ها

کیان پیشرو اسپید (سهامی خاص)

 • تاریخ ثبت شرکت: 1396/12/3
 • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
 • فعالیت شرکت:
 • مکان: استان تهران
 • در زمینه: متفرقه
 • نوع شرکت:
درباره شرکت
آب اکسیژنه 35%

آب اکسیژنه 35%

اریوکروم بلاک T

آلومینیوم پودر

آلومینیوم اکسید

آلومینیوم اکسید

آلومینیوم پتاسیم سولفات

آلومینیوم پتاسیم سولفات

آلومینیوم سولفات

آمونیاک 25%

آمونیوم استات

آمونیوم استات

آمونیوم بی کربنات

آمونیوم دی کرومات

آمونیوم دی کرومات

آمونیوم تیوسیانات

آمونیوم سولفات

آمونیوم فروسولفات

آمونیوم کلراید(نشادر)

آمونیوم مولیبدات

آمونیوم مونو وانادات

آمونیوم نیترات

دی اتیل اتر

اتیل استات

استرانسیم نیترات

استرانسیم نیترات

استون

استون

استئاریک اسید

استیک اسید

استیک اسید

اسکوربیک اسید

اسکوربیک اسید

اگزالیک اسید

اگزالیک اسید

آهن

آهن

آهن

آهن نیترات

اوره

2-پروپانول

2-پروپانول

ائوزین یلو

برم

باریم سولفات

باریم سولفات

باریم کلراید

باریم کلراید

بروموتیمول بلو محلول

باریم کربنات

باریم کربنات

بنزن

بنزن

بنزوئیک اسید

بنزوئیک اسید

بوریک اسید

بیسموت نیترات

پارافین مایع

پارافین مایع

پتاسیم ( فلز)

پتاسیم ( فلز)

پتاسیم استات

پتاسیم استات

پتاسیم برومات

پتاسیم بروماید

پتاسیم تیو سیانات

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم پرمنگنات

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم دی کرومات

پتاسیم سدیم تاتارات

پتاسیم سدیم تارتارات

پتاسیم سدیم تارتارات

پتاسیم سولفات P

پتاسیم سولفات

پتاسیم سیانید

پتاسیم سیانید

پتاسیم فرو سیانید

پتاسیم فری سیانید

پتاسیم کربنات

پتاسیم کرومات

پتاسیم کرومات

پتاسیم کرومات

پتاسیم کلرات

پتاسیم کلرات

پتاسیم کلراید

پتاسیم نیترات

پتاسیم هیدروکسید

پتاسیم یدات خوراکی

پتاسیم یدات خوراکی

پتاسیم یداید

پتاسیم یداید

پروپلین گلیکول

پروپلین گلیکول

پلی وینیل الکل

تترا کلرید کربن

تربانتین

تری اتانول آمین

تری اتانول آمین

تری سدیم فسفات

تولوئن

تولوئن

تیتانیم دی اکساید

دی سدیم هیدروژن فسفات

دی سدیم هیدروژن فسفات

روی

روی اکسید

روی سولفات

روی سولفات

روی کلراید

روی کلراید

ژلاتین

ساخارین

سالسیلیک اسید

سالسلیک اسید

سافرانین (محلول )

سدیم ( فلز )

سدیم استات

سدیم استات

سدیم اگزالات

سدیم بنزوات

سدیم بنزوات

سدیم تترا بورات

سدیم بی کربنات

سدیم بی کربنات خالص
سدیم تری پلی فسفات

سدیم تیو سولفات

سدیم دی سولفیت

سدیم دی کرومات

سدیم دی کرومات

سدیم دی هیدروژن فسفات

سدیم سالیسیلات

سدیم سالیسیلات

سدیم سولفات

سدیم سولفات

سدیم سولفیت

سدیم سولفیت

سدیم سولفید

سدیم سیانید

سدیم سیانید

سدیم سیترات

سدیم متا سیلیکات

سدیم فلوراید

سدیم لوریل اتر سولفات

سدیم لوریل اتر سولفات

سدیم لوریل سولفات

سدیم لوریل سولفات

سدیم کلراید

سدیم کربنات

سدیم کرومات

سدیم کرومات

سدیم نیترات

سدیم نیتریت

سدیم هگزا متا فسفات

سدیم هگزا متا فسفات

سدیم هیدروکسید(سود)

سدیم یدید

سدیم ید ید

سرب استات

سرب کلراید

سرب کلراید

سرب نیترات

سرب نیترات

سرب هیدروکسید

سرب هیدروکسید

سرب یداید

سرب یداید

سیکلو هگزا نون

سولفوریک اسید98%

سولفوریک اسید98%

سیتریک اسید

سیلیسیم دی اکسید

فرمالین

فرمالین

فروسولفات

فریک اکسیدII مشکی

فریک اکسیدIII قرمز

فریک کلراید III

فرمیک اسید85%

فسفریک اسید85%

فسفریک اسید85%

فلئوریدریک اسید

فنل

فنل

فنل فتالئین (محلول)

فنل فتالئین(پودر)

فنل فتالئین (پودر)

فهلینگ A

فهلینگ B

قلع اکسید

قلع کلرید دو آبهII

کافور

کربن اکتیو( پودر)

کربن اکتیو ( گرانول)

کرومیک اسیدVI

کلروفرم

کلریدریک اسید37%

کلریدریک اسید37%

کلسیم

کلسیم کاربید

کلسیم کربنات

کلسیم کلراید

کلسیم کلراید

کلسیم هیپو کلریت65-70%

کلسیم هیدروکسید

کلسیم نیترات

کلسیم نیترات

گزیلول ( زایلین)

گزیلول ( زایلین )

گلوکز

گلوکز

گلسیرین

گلسیرین

گوگرد

لاکتیک اسید 90%

لوگل

لیتیم

لیتیم کلراید

مالاشیت گرین

متانول

متانول

متیل اورانژ

متیل اورانژ (محلول)

متیل ویولت

متیل بلو (محلول)

مرکور کلرایدI (کالومل)

مرکور کلرایدI (کالومل)

مرکور نیترات I

مرکوری(II)امید و کلراید

مرکوری(II)امید و کلراید

مس ( پودر)

مس اکسید II

مس اکسید II

مس سولفات

مس کلراید I

مس کلرایدI

مس نیتراتII

مس نیتراتII

منگنز( پولک)

منگنز سولفات

منیزیم( تراشه )

منگنز دی اکسایدIV

منگنز دی اکسایدIV

منیزیم سولفات

منیزیم سولفات

منیزیم کربنات

منیزیم کلراید

منیزیم کلراید

نرمال هگزان

نرمال هگزان

نفتالین

نقره سولفات

نقره نیترات 99.9%

نقره نیترات 99.9%

نقره نیترات 99.9%

نقره نیترات 99.9%

نیتریک اسید35%

نیتریک اسید35%

نیکل سولفاتII

نیکل کلرایدII

هیدرازین

ید

ید

E.D.T.A 2 سدیم

E.D.T.A 2 سدیم
اطلاعات تماس
ناممیلاد خزائی
تلفن-۰۲۱۸×××۴۳۶۸
همراه۰۹۱۲×××۴۵۷۹
استانتهران
آدرسشهرک غرب بلوار دریا خیابان مطهری شمالی 4
محصولات و خدمات
حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • nozhan - نوژان
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • گروه کاربران لینوکس اصفهان
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان