دسته‌بندی‌ها

شرکت گلخانه داران یزد

 • تاریخ ثبت شرکت: 1386/1/1
 • تعداد نیرو: ۱-۱۰ شخص
 • فعالیت شرکت: توزیع کننده و عمده فروش
 • مکان: استان یزد
 • در زمینه: کشاورزی
 • نوع شرکت: خصوصی
درباره شرکت
توزیع کننده انواع نهاده های گلخانه ای در سطح کشور
نام کود ها
کود هیویک بوفالو (اگری نوا اسپانیا)
کود ریشه زا رایزوت (اگری نوا اسپانیا)
کود کلسیم بر (اگری نوا اسپانیا)
کود روی (اگری نوا اسپانیا)
کود عناصر میکرو میکس (اگری نوا اسپانیا)
کود کامل با آمینو اسید بالا بیومکس مایع(اگری نوا اسپانیا)
کود پتاس مایع (اگری نوا اسپانیا)
کود کامل با آمینو اسید بالا آمینوگرین16 (اگری نوا اسپانیا)
کود بر مایع (اگری نوا اسپانیا)
کود آهن مایع (اگری نوا اسپانیا)
کود منیزیم مایع (اگری نوا اسپانیا)
کود منگنزمایع (اگری نوا اسپانیا)
کود کلسیم مایع (اگری نوا اسپانیا)
کود فسفر مایع (اگری نوا اسپانیا)
کود 20-30 فیتاسو (اگری نوا اسپانیا)
کود آمینواسید پودر بیومکس جامد
(اگری نوا اسپانیا)
کود قارچ زنده آمینوتریچ (اگری نوا اسپانیا)
کود کوانتوم پتاس بالا پودر (اگری نوا اسپانیا)
کود کوانتوم ریشه زا پودر (اگری نوا اسپانیا)
میکرو انرژیک(اگری نوا اسپانیا)
(فرتیسویل اسپانیا)20-20-20کود
کود فولیک اسید
کود پتاس مایع پتاس52(آی اف تی سی اردن)
کود کلسیم مایع های کل
(آی اف تی سی اردن)
کود هیومیک اسید مایع هوموسویل
(آی اف تی سی اردن)
کود کلات روی دیسکوئین پودری
(آی اف تی سی اردن)
کود عناصر میکرو دیسکوئین کومبی
(آی اف تی سی اردن)
کود هیومیک پروهیومیک (پروفرت ترکیه)
کود تنظیم کننده و ضدشوری مانس(پروفرت ترکیه)
کلسیم مایع135پرومیکس (پروفرت ترکیه)
فولیک اسید 5لیتری(fulvo) (پروفرت ترکیه)
فولیک اسید 1 لیتری (fulvo)(پروفرت ترکیه)
پتاس 27% پروکسین (پروفرت ترکیه)
کودآهن نانوفر (پروفرت ترکیه)
کود NPK 20-20-20محلول پاش
(پروفرت ترکیه)
کود نیترات آمونیم ترن 21 (پروفرت ترکیه)
کود بیوسویل (آلمان) بازرگانی یاوری
کود فولوات آهن (استرالیا) بازرگانی یاوری
کود فولوات کلسیم (استرالیا) بازرگانی یاوری
کود مولتی مین (استرالیا) بازرگانی یاوری
کود ماهی KFF (استرالیا) بازرگانی یاوری
کود فولوات روی (استرالیا) بازرگانی یاوری
کود تریو (استرالیا) بازرگانی یاوری
کود منیزیم مایع (تراگوسا اسپانیا)
کود منگنز مایع (تراگوسا اسپانیا)
کود آمینواسید پورتوفول (تراگوسا اسپانیا)
کود جلبک دریایی آلگار (تراگوسا اسپانیا)
کود بر لایبربر (آیفار ایتالیا)
کود 20-30 پیکالین (آیفار ایتالیا)
کود براوو (آیفار ایتالیا)
کود میکرال (آیفار ایتالیا)
کود آلگیوم(آیفار ایتالیا)
کود ریشه زا کدامین رادیکولار ( کدا اسپانیا)
کود 20-30 کودافوس ( کدا اسپانیا)
ژل پتاس بالا60 -6-11 (گروگرین اسپانیا)
ژل هیومیک اسید (گروگرین اسپانیا)
ژل 25-25-25 (گروگرین اسپانیا)
کود سولفات منیزیم (گروگرین اسپانیا)
کود NPK40-6-10 (گروگرین اسپانیا)
کود NPK 44-0-12 (بیوگرین اسپانیا)
کود کلسیم پودر (بیوگرین اسپانیا)
کود مس پودر (بیوگرین اسپانیا)
کود منگنز پودر (بیوگرین اسپانیا)
کود روی پودر (بیوگرین اسپانیا)
کود آهن فروگرین (بیوگرین اسپانیا)
کود عناصر میکرو کمبی (بیوگرین اسپانیا)
کود کلسیم مایع کلسیم 120(بیوگرین اسپانیا)
کود هیومی پتاس70 (بیوگرین اسپانیا)
کود سم بلاستر (موررا اسپانیا)
کود سم گلس ام جی (موررا اسپانیا)
سم پوسیدگی تالوسینت (موررا اسپانیا)
کود تنظیم کننده اسیدی محلول PHکالر (موررا اسپانیا)
کودکلسیم 5/22 % (اکیس قزوین)
کود پتاسیم40%مایع (اکیس قزوین)
کود روی 750 (اکیس قزوین)
(اکیس قزوین) Fire ballکود ضد استرس
کود مخصوص خیار 31-5-16 (اکیس قزوین)
کود NPK 10-50-10(اکیس قزوین)
کود روی پودر پاور زینک (اکیس قزوین)
کود NPK 40-5-10 (گروگرین اسپانیا)
کود ریشه زا فولویکول
کود مرغی مایع نیوآل
کود سولفات پتاسیم (مروارید ارسباران)
کود گوگرد (سولفوره)
EMکود
کلیه محصولات نچرال گرین یونان

نام سموم
سم دیازینون سپاهان
سم دیازینون شیمی کشاورز
سم دیازینون اسپانیا
سم کلرپیریفوس اسپانیا
سم کنه کش ارتوس
سم کنه کش نئورون مشکفام
سم کونفیدور چین
سم کونفیدور گلسم
سم ابامکتین یک لیتری مهان
سم ابامکتین 0.5لیتری مهان
سم استامی پراید بهاور
سم سایپرمترین40%
سم دسیس اسپانیا
سم سوین چینی
سم چس آریا (پیمیتروزین)
سم ایپرودیون کاربندازیم مهان
سم ایپرودیون کاربندازیم چین
سم ردومیل گرانوله چین
اکسی کلرور مس (میشوکاپ)
سم کاپتان غزال
سم مانکوزب صدر
سم مانکوزب تومارچین
سم مانکوزب مشکفام
سم مانکوزب هند
سم بنومیل مشکفام
سم بنومبل چینی
سم زینب چین
سم زینب رجا
سم استروبی
سم توپاس (پنوکونازول)
سم رانداپ ایرانی
سم ترفلان مهان
صابون مایع (ارژن فارس)

نام ادوات
فرقون با لاستیک یزد
دسته بیل
بیل ایفا ابزار
بیلچه
دستکش ضدبرش
ماسک ابزار
بیل همدان
اره دسته چوبی بلند خارجی
قیچی شمشادزنی
قیچی باغبانی1005
قیچی باغبانی1003
شیلنگ2
شیلنگ2.5
شیلنگ3
اره تایوان
و ...

اطلاعات تماس
نامامیرحسین زارع
تلفن35-38369669
استانیزد
حامیان جویشگر
 • Karapost - کاراپست
 • nozhan - نوژان
 • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
 • گروه کاربران لینوکس اصفهان
 • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان