دسته‌بندی‌ها
نیاز شرکت ها ماشین‌آلات
 • کودپاش ریز باغی مهرگان

  انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ، 4 و 6 تن.\r\nکودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن.\r\nماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع.\r\nماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات.\r\nبستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم ...

 • کودپاش دامی مهرگان

  انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ، 4 و 6 تن.\r\nکودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن.\r\nماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع.\r\nماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات.\r\nبستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم ...

 • بذرکار سینی نشا

  تولید و تامین کننده انواع ادوات کشاورزی شامل:\r\nانواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ، 4 و 6 تن.\r\nکودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن.\r\nماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع.\r\nماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات.\r\n ...

  حامیان جویشگر
  • Karapost - کاراپست
  • nozhan - نوژان
  • Elearnever - آکادمی مجازی ایرانیان
  • گروه کاربران لینوکس اصفهان
  • شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان